Drahtpenetrameter nach ASTM E 747, incl. Konformitätszeugnis

Drahtpenetrameter nach ASTM E 747, incl. Konformitätszeugnis

SKU NZ1-0070 - NZ1-0087 (siehe Beschreibung) Category Tags ,

Beschreibung

Nr. Typ Variante
NZ1-0070 Set A FE, 50 mm
NZ1-0071 Set B FE, 50 mm
NZ1-0072 Set C FE, 50 mm
NZ1-0073 Set D FE, 50 mm
NZ1-0074 Set A AL, 50mm
NZ1-0075 Set B AL, 50 mm
NZ1-0076 Set C AL, 50 mm
NZ1-0077 Set D AL, 50 mm
NZ1-0078 Set A NI/CU, 50 mm
NZ1-0079 Set B NI/CU, 50 mm
NZ1-0080 Set C NI/CU, 50 mm
NZ1-0081 Set D NI/CU, 50 mm
NZ1-0082 Set A INC, 50 mm
NZ1-0083 Set B INC, 50 mm
NZ1-0086 Set A TI, 50 mm
NZ1-0087 Set B TI, 50 mm
Kontakt

Email: 
Tel.:     0911 – 67 362 3
Fax.:    0911 – 688 07 41

Kontaktieren Sie uns